2018-09-19 15:39 #0 av: Jimmy.L

Staden sätter in en ny patrull som ska kontrollera att alla gatujobb i Stockholm utförs på rätt sätt. Nu utreds möjligheten att ge patrullen mandat att stoppa otillåtna arbeten och beslagta material eller fordon.

https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/patrull-ska-granska-gatuarbeten-i-stockholm/reprir!ofaN14RkFkhDaycjcs1OQ/

Mycket bra, det slarvas med omledning för gående och cyklister vid gatuarbeten.