2018-09-24 08:31 #0 av: Jimmy.L

Förr var det vanligt med skeppskatter ombord på såväl örlogsfartyg som på civila fartyg. De ansågs bringa tur med sig för sina skepp men gjorde även stor praktisk nytta eftersom de ansågs höja moralen hos besättningen och dessutom skyddade provianten från möss och råttor. Skeppskatterna ansågs även kunna förutse olyckor!

https://www.sjohistoriska.se/besok/kalender/kvallsevenemang/skeppskatten2018