2019-03-21 18:35 #0 av: Jimmy.L

Igår gjordes det första genomslaget i E4 Förbifart Stockholms huvudtunnlar mellan Skärholmen och Sätra. Det är en stor milstolpe för projektet enligt Trafikverket.

https://mitti.se/nyheter/tunnlarna-skarholmen-satra/?omrade=hela-stockholm&view=app