2019-05-13 15:24 #0 av: Jimmy.L

Bussar som stannar för av- och påstigning intill cykelbanan – precis som tidigare år. Inte okej enligt staden som ska kräva bättring. Igen.

https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/har-blir-cykelbanan-busshallplats-igen/repsem!uSL1@vATM@MwK3WQGptrbg/